Wiata garażowa jest konstrukcją drewnianą, z której korzysta coraz większy odsetek Polaków. Właściciele wiat garażowych doceniają je przede wszystkim za ich styl, elegancję, wygodę kupna i korzystania, wytrzymałość oraz cenę. Warto jednak wiedzieć, że budowa wiaty garażowej może...

​ Choć nie ma prawnego nakazu noszenia białej odzieży roboczej, to w wielu instytucjach wewnętrzne regulacje sprawiają, że pracownicy są do tego zobligowani. Oczywiście tak jest w laboratoriach, wielu szpitalach, a także gabinetach lekarskich i fizjoterapii. Ponadto wybierają ją...

W nowym roku będziemy mieli wiele zmian jeśli chodzi o branżę budowlaną. Zmienia się dość mocno prawo budowlane. Wśród tych najważniejszych zmian pojawia się kwestia warunków technicznych nowo budowanych budynków. Wynika to z nowelizacji, która dotyczy Rozporządzenia Ministra...

W 2015 roku pojawiła się zmiana, jeśli chodzi o ustawę Prawo Budowlane. Nowe jej zapisy mają przede wszystkim być korzystne dla prywatnych inwestorów i zachęcać do rozpoczęcia inwestycji budowlanych, budowy albo też rozbudowy. Nowe zapisy informują nas o tym, że znoszone są...

III. Opinie i uzgodnienia W niektórych przypadkach wymagane będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów, najczęściej opinii i pozwoleń, na przykład gdy nasz dom może zaburzać gospodarkę wodną okolicy lub będzie miał szczególne wymagania odnośnie korzystania z lokalnych...

Rozpoczęcie robót budowlanych może odbywać się na kilka sposobów, bardzo często wystarcza przy tym stosowny wpis do dziennika oraz zgłoszenie tego faktu do urzędu. Drugi ze sposobów wydaje się bardziej skomplikowany, nakłada na nas bowiem obowiązek postarania się o decyzję o...