7 kwietnia 2017 Udostępnij

Nowe prawo budowlane zwiększy liczbę budowanych domów w Polsce

W 2015 roku pojawiła się zmiana, jeśli chodzi o ustawę Prawo Budowlane. Nowe jej zapisy mają przede wszystkim być korzystne dla prywatnych inwestorów i zachęcać do rozpoczęcia inwestycji budowlanych, budowy albo też rozbudowy. Nowe zapisy informują nas o tym, że znoszone są obowiązki inwestora i niektóre formalności zostają uproszczone. Pozycja kierownika budowy jest wzmocniona.

Nie ma pozwolenia na budowę

Nowelizacja prawa budowlanego znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia budowlanego, gdy będziemy budować czy rozbudowywać dom jednorodzinny. Dotyczy to nieruchomości, w których obszar działania nie będzie wykraczać poza teren naszej działki a budowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów. Jeśli dochodzi do rezygnacji z pozwolenia jest to duże ułatwienie. Nie chodzi tutaj wyłącznie o mniejsze koszty inwestycyjne, ale również o czas. Do tej pory bowiem trzeba było długo czekać nim udało się takie pozwolenie uzyskać. Obecnie czas oczekiwania skrócił się i budowę szybciej będzie można realizować.

Uproszczone prawo oddania budynku do użytku

Istotną zmianą w nowym prawie będzie zwiększenie zakresu obiektów, których użytkowanie będzie możliwe już po zgłoszeniu bez technicznego odbioru. Tutaj również czas oczekiwania się zmniejsza i będzie można szybciej wykorzystywać taki budynek. Uproszczenie takie nie będzie dotyczyć wyłącznie domów jednorodzinnych. Objęto nim także stacje pojazdów, warsztaty rzemieślnicze, myjnie, garaże, obiekty magazynowe.

Uproszczenie formalności związanych z projektem budowlanym

Kilka miesięcy temu do projektu budowlanego musieliśmy mieć dodatkowe oświadczenia. Obecnie nowelizacja znosi obowiązek dołączenia takiej dokumentacji. Musi być kwestia związana z odbiorem ścieków, odbiorem dostaw energii, wody i gazu. Należy wskazać także na takie kwestie jak warunki przyłączenia domu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej czy elektroenergetycznej.

Nowe prawo budowlane

Zwiększenie odpowiedzialności kierownika budowy

Zmieniające się przepisy prawa budowlanego sprawiają, że inwestor ma mniej formalności. Uproszczenie dla inwestora sprawa jednak, że zdecydowanie rośnie odpowiedzialność kierownika budowy a także inspektora nadzoru budowlanego. Fachowcy muszą dbać o wykonanie budowy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. To na ich barkach jest czuwanie nad realizacją każdego etapu budowy. Tak kierownik budowy ma także dbać o realizację każdego etapu budowy. Kierownik budowy i inspektor nadzoru będą odpowiadać za wszelkie niedociągnięcia i budowę, która nie będzie zgodna z planem zagospodarowania. Ustawodawca tutaj przewiduje surowe konsekwencje prawne.

Zmiany związane z legalizacją samowoli budowlane

Wprowadzane zmiany sprawiają również, że opłaty legalizacyjne samowoli budowlanej ulegają zmianie. Według nowych zapisów umożliwiają inwestorowi wystąpienie z wnioskiem o umorzenie albo rozłożenie na raty takiej opłaty. Sposób naliczenia jest taki sam jak wcześniej.

Czy nowe prawo budowlane będzie rzeczywistym ułatwieniem dla inwestora?

Wydaje się, że tak powinno się stać. Nowe zapisy prawa budowlanego będą ułatwiać nam wiele spraw formalnych. Nie ma konieczności załatwiania tak wielu elementów, zmniejszają się koszty i czas oczekiwania na możliwość użytkowania budynku bądź też czas oczekiwania na możliwe rozpoczęcie budowy. Wydaje się, że mniej skomplikowane prawo budowlanego może zachęcić do większej aktywności wszystkich inwestorów. Zmiany w prawie budowlanym mają stać się czynnikiem pobudzającym tą branżę w naszym kraju, co będzie skutkować większą ilością prowadzonych prac budowlanych.

Komentarze (0)