8 maja 2017 Udostępnij

Zmiany w prawie budowlanym 2017 – przegląd i prognozowany wpływ na rynek budowlany w Polsce

W nowym roku będziemy mieli wiele zmian jeśli chodzi o branżę budowlaną. Zmienia się dość mocno prawo budowlane. Wśród tych najważniejszych zmian pojawia się kwestia warunków technicznych nowo budowanych budynków. Wynika to z nowelizacji, która dotyczy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, które odnosi się do warunków technicznych jakim mają odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Poniżej określimy jakie zmiany będą się pojawiać.

Najważniejsze zmiany, które będą się pojawiać w znowelizowanym rozporządzeniu będzie odnosić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię grzewczą budynków. Wynika to z europejskiego prawa, które zmusza do cyklicznych zmian w prawie. Chodzi o to, by zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne budynków. Pierwsza ważna zmiana pojawiła się w styczniu 2014. Kolejne pojawiają się właśnie w nowym roku, a kolejne będą za cztery lata.

Zmiany odnoszą się również do współczynnika zużycia energii pierwotnej. Nowe prawo narzuca, że każdy nowy budynek musi wypełnić wymagania minimalne. Wartość określa się z pomocą różnorakich współczynników. Jednym z nowszych tworów będzie współczynnik zużycia energii pierwotnej określony przez EP. Współczynnik EP nie może przekraczać maksymalnej wartości obliczeniowej, która pojawia się w przepisach prawa. Jeśli w ogóle chcemy na tą kwestię spojrzeć szerzej powinniśmy wiedzieć jak współczynnik będzie się obliczać. Okazuje się, że współczynnik nie oddaje zapotrzebowania na energię grzewczą budynku.

Poniżej zaprezentujemy współczynnik nakładu dla wybranych nośników energii:

EP = Ek * Wi

Gdzie:

Ek- to energia końcowa

Wi – współczynnik nakładu, wartość jest uzależniona od nośnika energii grzewczej.

Kolektor słoneczny termiczny – 0,0

Biomasa – 0,2

Ogniwa fotowoltaiczne – 0,7

Olej opałowy – 1,1

Węgiel drzewny – 1,1

Gaz ziemny i płynny – 1,1

Ciepło z ciepłowni węglowej – 1,3

Energia elektryczna – 3,0

Plan budowy domu

Nośniki nie są więc traktowane równo. W grupie, która jest faworyzowana pojawiają się oczywiście opcje ekologiczne, które stawiają na odnawialne źródła energii. Warto jednak powiedzieć, że samo zmniejszenie współczynnika Ep nie musi oznaczać, że będziemy mieli skutecznie obniżone zapotrzebowanie na energię, dlatego nie powinno się takiej kwestii traktować jako szansy na zmniejszenie potrzeb energetycznych.

Świadectwo energetyczne budynku kontra współczynnik Ep

Jeśli chodzi o obecnie obowiązujące przepisy dowiadujemy się, że charakterystyka energetyczna budynku wpływa również na nasze prawo budowlane. Chodzi o zmiany, które doprowadziły do tego, że obecnie istnieje konieczność wystawienia świadectwa energetycznego obiektów budowlanych. Dokument ten będzie pokazywał najważniejsze zagadnienia, które odnoszą się do zużycia energii. Certyfikat musi znajdować się w posiadaniu właściciela budynku. Dokument będzie według prawa budowlanego ważny przez 10 lat. Trzeba jednak pamiętać, że wykonanie termomodernizacji obiektu sprawia, że będzie trzeba ponownie przygotowywać dokumentację.

Zmiany w izolacyjności cieplnej przegród obiektów budowlanych

Nowelizacja jaka się pojawia wprowadza rzeczywiście szereg zmian, które odnoszą się do kwestii energooszczędności. Oprócz współczynnika EP ważny jest także współczynnik przenikania ciepła U. Określany jest osobno dla przegród budynków. Odnosi się do tej kwestii załącznik do rozporządzenia. Dowiemy się z tego dokumentu dokładnie jak wygląda kwestia uzupełnienia tych przegród, jak będzie w praktyce wyglądać odpowiedni stan techniczny i usytuowanie budynków.

Komentarze (0)