19 marca 2017 Udostępnij

Zaprawy murarskie i tynkarskie - co warto o nich wiedzieć

Jakość i rodzaj stosowanej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej będzie wpływać w znaczący sposób na konstrukcję murową. Zaprawa jednak stanowi wyłącznie około 7% objętości każdego muru. Warto jednak nieco więcej uwagi jej poświęcić, ponieważ to właśnie głównie zaprawa decyduje o tym czy konstrukcja murowa będzie odpowiednio trwała. Wapno uszczelniać połączenia murarskie.

Zalety wykorzystywania wapna hydratyzowanego w zaprawach budowlanych.

Wapno

- to samodzielny materiał wiążący

- może poprawiać urabialność zaprawy murarskiej oraz tynkarskiej

- będzie zmieniać wiązanie cementu

- zwiększy więźliwość wody w zaprawie

- zwiększy plastyczność zaprawy

- poprawia przyczepność zaprawy

- będzie gwarantować efekt samozabliźniania się mikropęknięć w zaprawie

- będzie zwiększać odległości między dylatacjami w murze

- zwiększy przewodnictwo cieplne zaprawy

- zwiększy przepuszczalność zaprawy dla pary wodnej

- poprawia zdolność do transportu masy

- ograniczy pojawienie się wykwitów solnych.

Konstrukcje murowe

Zaprawy murarskie

W trakcie eksploatacji konstrukcje murowe są narażone na czynniki, które będą je niszczyć. Największy wpływ będzie miała woda. Przy długim cyklu inwestycyjnym spoiny muru są przez lata narażone na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Dobrze przygotowana zaprawa murarska powinna połączyć nie tylko pojedyncze elementu muru w jednolitą konstrukcję, ale ma być to bariera przed wnikaniem wody do muru.

Okazuje się, że warta zaprawa nie oznacza jednak, że mur jest wodoodporny. Wpływ na wodoodporność muru ma również jakość i szczelność połączenia między elementami murowymi a zaprawą. Stąd najważniejszy parametr to oczywiście przyczepność podłoża. Ścisłe przyleganie zaprawy do całej powierzchni elementu murowego będzie eliminować ścieżki, którymi woda dostanie się do wnętrza muru.

Ze względu na właściwości i wielkość cząstek wapno jest takim składnikiem, którego obecność w zaprawie murarskiej podnosi jej jakość. Wapno ma cząstki kilka razy mniejsze niż cement, nie mówiąc już o ziarnach piasku. Dzięki temu wypełnione są wszelkie nierówności oraz pory w podłożu. To zapewnia uzyskanie odpowiedniego, szczelnego połączenia. Jeśli więc pojawi się jakieś drobne uszkodzenie można oczekiwać, że właśnie wapno będzie w stanie skutecznie uzupełnić te niedoskonałości likwidując potencjalne ścieżki, którymi woda miałaby dostać się do muru. Trzeba jednak uważać na to jak wygląda, gdy chodzi o elementy takie plastyfikatory. Nie zawsze gwarantują one skuteczne likwidowanie niedoskonałości.

Zaprawy tynkarskie

Uniwersalność tynków cementowo wapiennych oznacza możliwość korzystania z nich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Równie dobrze spisują się w pomieszczeniach suchych takich jak pokoje, salony klatki schodowe czy piwnice. Tynki układać będzie można na podłożach betonowych, z cegły silikatowej, ceramiki czerwonej, betony komórkowego. Wapno hydratyzowane będzie miało wysokie pH. Dodawanie do tynków sprawi, że będą odporne na biologiczną korozję.

Tynki wapienne szacuje się, że będą miały wytrzymałość na poziomie 50-80 lat. Tynk cementowo – wapienny ma formę trójwarstwową. Każda warstwa oparta jest na innej granulacji piasku co wpływa na wielkość pojawiających się kapilar. Największe są w warstwie, która znajduje się tuż przy murze. Najmniejsze w warstwie zewnętrznej w gładzi. Jeśli chodzi o tynki wielowarstwowe stosuje się zjawisko podciągania kapilarnego cieczy razem z solami do oczyszczenia muru z zawilgocenia i soli. Na tej zasadzie opierają się systemy renowacyjne, które pozwolą utrzymać tynki w należytym stanie.

Komentarze (0)