15 stycznia 2021 Udostępnij

Ogrzewanie podłogowe i jego rodzaje

Bez względu na to, czy podejmujemy się budowy domu, czy też jego gruntownego remontu, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, na jaki system rozprowadzania ciepła powinniśmy się zdecydować. Jeśli postawimy na właściwe ogrzewanie podłogowe, możemy być pewni, że uda się nam w ten sposób zapewnić wysoki komfort cieplny na długie lata. Standardowe projekty przewidują zwykle ogrzewanie tradycyjne, a więc takie, które bazują na kaloryferach rozmieszczonych tak, aby możliwe stało się uzyskanie jak największej wydajności cieplnej. Wybór instalacji do ogrzewania zwykle budzi wiele kontrowersji, a osoby zainteresowane ogrzewaniem podłogowym przeważnie zastanawiają się nad tym, czy postawić na jego wodny, czy też elektryczny odpowiednik.

Ogrzewanie podłogowe wodne bez tajemnic

Ogrzewanie podłogowe wodne to sieć elastycznych rur w zwojach. Niesie to za sobą spore korzyści, jako że podczas układania nie pojawia się potrzeba wykonywania połączeń bezpośrednio w wylewce. System rur łączy się z kotłem grzewczym, jest też zatopiony w pokrywającej podłogę warstwie jastrychu. Przeważnie wykonywane są tak zwane pętle grzewcze mające postać spirali albo meandrów. Odległość między rurami w pętli wynosi od 10 do 30 centymetrów, a od tego, jak zostały one położone zależy to, czy podłoga jest ogrzewana równomiernie. Meandry, w przeciwieństwie do spiral, zazwyczaj znajdują zastosowanie na brzegach podłogi. Charakteryzuje je to, że na początku ogrzewają mocniej, na końcu zaś – słabiej. Tu odstępy są zróżnicowane, mniejsze tam, gdzie pojawia się ryzyko wystąpienia wyższych strat ciepła.

Ogrzewanie podłogowe: metody wykonania i koszty >>>

Wspominany już jastrych jest specyficzną mieszanką, na którą składa się piasek, żwir, woda oraz spoiwo, przeważnie beton. W jego skład zwykle wchodzi również plastyfikator, którego zadaniem jest zwiększenie elastyczności zaprawy i zapewnienie tego, że będzie ona prawidłowo przylegać do rur. Zaprawa wykazuje się odpornością na pękanie nawet wtedy, gdy mamy do czynienia z istotną różnicą temperatur. Najczęściej zastosowanie znajduje jastrych płynny samopoziomujący. Nie ma w tym przypadku, skoro jednym z jego największych atutów jest znacznie większa elastyczność i wytrzymałość niż ta, z którą mamy do czynienia w odniesieniu do jastrychu bazującego na mieszankach. Rozwiązanie wymaga także wykonania dylatacji, a więc specjalnej szczeliny, której szerokość wynosi przynajmniej 5 milimetrów. Konieczne jest pamiętanie o tym, że ogrzewanie wiąże się z odkształcaniem się podłogi na boki, a to sprawia, że w stanie schłodzenia nie powinna ona ściśle przylegać do murów.

Specyfika ogrzewania podłogowego elektrycznego

Ogrzewanie podłogowe elektryczne to rozwiązanie bazujące na sieci przewodów oporowych i mat grzewczych, do których prowadzą kable elektryczne. W rozwiązaniach tego typu możemy też spotkać specjalne folie wyposażone w aluminiowy drut. Przewody grzewcze muszą być układane na termoizolacji, a ta powinna charakteryzować się odpowiednią grubością. Przeważnie wynosi ona od 15 do 20 centymetrów na gruncie oraz od 3 do 5 centymetrów na stropie, między kondygnacjami. Szczelinę pozostawia się także przy ścianie, gdzie jej szerokość wynosi od 15 do 20 centymetrów. Konieczne jest także wypełnienie jej specjalną taśmą umożliwiającą wylewce rozszerzanie się i obkurczanie, do czego dochodzi w rezultacie wahań temperatury. W ogrzewaniu elektrycznym zastosowanie znajdują zarówno przewody stałooporowe, jak i samoregulujące. Te pierwsze sterowane są z wykorzystaniem regulatora z termostatem, a ich znakiem charakterystycznym jest to, że są w stanie grzać zawsze z maksymalną mocą. Nie ma sensu montować ich tam, gdzie odbiór ciepła z przewodów może okazać się utrudniony, bo nadmiar ciepła skumulowanego w podłodze może doprowadzić do uszkodzenia przewodów. Przewody samoregulujące są droższe, można jednak liczyć na to, że będą grzać z mocą odpowiadająca temperaturze otoczenia kabla znajdującego się w wylewce. Steruje się je z wykorzystaniem termostatu, nie trzeba przy tym bać się o to, że przegrzanie doprowadzi do uszkodzenia przewodu. Podobnie, jak miało to miejsce przy ogrzewaniu podłogowym wodnym, pętle są umieszczane w wylewce, a ta jest wykonana z jastrychu. Takie rozwiązanie to nie tylko duża wygoda, ale również komfort cieplny. Nie jest to jednak rozwiązanie popularne. Przeciwko niemu nadal przemawiają wysokie koszty związane nie tylko z samą instalacją, ale i z praktycznym wykorzystaniem. Poważnym konkurentem ogrzewania podłogowego elektrycznego jest choćby inwestycja w panele fotowoltaiczne.